TERNINGEN ARENA

STED: ELVERUM
OPPDRAGSGIVER: FLERBRUKSANLEGGET AS
KONTAKTPERSON: ROAR JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 30.000 M2
STATUS: FERDIG
ROLLE: ARK KONSEPT OG FORPROSJEKT
Anderssen + Fremming as: ARK GJENNOMFØRING

FOTO: KONTUR AS