LUNDSTEIN SKOLE

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 18 DAA / 1.560 m2
STATUS: REGULERING 2011
ROLLE: ARK / REG

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Nybygget Lundstein skole består av 1.560 m2 inkludert gymsal. Bygget erstattet datidens utdaterte paviljongbygg samt midlertidige brakkerigg, som ble reist etter en brann ved skolen. Nybygget gir økt kapasitet og oppgradering av Lundstein skole til et fullverdig skoleanlegg for 7 årstrinn. Skolen er dimensjonert for 80 elever med muligheter for å romme inntil 98 elever i basearealer.

Det sentralt plasserte samlingsrommet med vestibylen blir skolens store fellesarena, med god oversikt og forbindelse til alle deler av anlegget. Her ligger også et auditorium for formidling. Samlingsrommet og auditoriet kan slåes sammen til et flerbruksrom for undervisning og sosialt samvær.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg