ELVERHØY TERRASSE

STED: LENA
OPPDRAGSGIVER: SKOGEN HOLDING
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 2300 M2 (14 LEILIGHETER) 
STATUS: FERDIG 2009
ROLLE: ARK 

FOTO: KONTUR AS