FAGERTUN SYKEHJEM

STED: JAREN
OPPDRAGSGIVER: GUNN OG EIVIND SEIGERUD
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 2500 M²
STATUS: SKISSE / FORPROSJEKT / DETALJPROSJEKT / BYGGEFASE
ROLLE: ARK / SØK / PGL / RIB / BL

FOTO: EINAR ASLAKSEN / JON RUUD

BESKRIVELSE:

Rehabilitering + Tilbygg Sykehjem. (2 byggetrinn) - alle faser fra skisse til som bygget

Byggetrinn 2 (ca 750 m²) Tilbygg med 11 sykehjemsplasser, fysioterapirom og fellesarealer for pasienter. KONTUR utfyllte rollene ARK, RIB, SØK, PGL og BL. Bygget ble ferdigstilt November 2016.

Byggetrinn 1 (ca 1.750 m² ) Kombinasjon av nybygg og rehabilitering eksisterende sykehjem på Jaren. Prosjektet omfatter et nytt anneks med 3 plasser i et tilpasset bofellesskap.  En ny sykehjemsfløy med 15 plasser, samt rehabilitering av eksisterende 9 sykehjemsplasser.  ( Hvorav 5 plasser ikke ble utført ). Sammen med prosjektet ble utomhusanlegget oppgradert, blant annet med en sansehage. )

BT 1 ble tildelt byggeskikkprisen i Gran kommune 2012-2013

«Det nyoppførte tilbygget er holdt i samme byggestil som det opprinnelige hovedbygget. Byggets bredde, takvinkel og formspråk er overholdt i respekt av opprinnelige bygg, men har gjennomtenkte fine og moderne detaljer, slik at man unngår å få stilkopiering som sjelden fungerer i et nytt bygg. Hele bygningsmassen bærer preg av stor omtanke både for funksjonalitet og estetikk.

Sykehjemmet har et nybygg og to moderniserte bygninger rundt det indre tunet. Bygningene skaper en fin ramme rundt tunet med sansehage og sitteplasser der detaljer fra hovedbygning går igjen.

Både gamle og nye bygninger gir til sammen et helhetlig og harmonisk inntrykk.»
— Byggeskikksutvalgets omtale av nybygget ved Fagertun sykehjem
kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg