SYKKELVEG

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK KOMMUNE TEKNISK DRIFT
KONTAKTPERSON: ERIK BRETT JACOBSEN
STATUS: KONSEPT
ROLLE: ARK

FOTO: CTRL+N

BESKRIVELSE:

Etter prosjektet med Mustad Gangbru, ble KONTUR engasjert av Gjøvik Kommune for å utrede den videre gangforbindelsen mot Gjøvik sentrum. Forbindelsen er lagt lengs den øvre del av Storgata, hvor veien er smal med dårlig gangforbindelse. Ettersom terrenget er bratt på begge sider må den nye gang- sykkelveien til dels henge utenfor eksisterende forstøtningsmur. Prosjektet er foreløpig på skissestadiet.