MUSTAD

STED: GJØVIK BY
OPPDRAGSGIVER: MUSTAD NÆRINGSPARK AS
KONTAKTPERSON: ROAR JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 130000 M2
STATUS: REGULERING
ROLLE: ARK / REGULERING / PL

FOTO: KONTUR AS / GULESIDER

BESKRIVELSE:

På vegne av O. Mustad & Søn Eiendom AS har KONTUR AS vært ansvarlig utførende konsulent for utarbeidelsen av planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart og ROSanalyse, samt prosessledelse for planarbeidet. Planene for Mustad-Kallerud legger grunnlag for en stor og gjennomgripende utbygging innenfor undervisning, kontor, næring og bolig og har potensial til å tilføre betydelige vekstimpulser til Gjøvik by.