HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE

STED: GRAN
OPPDRAGSGIVER: OPPLAND FYLKESKOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 19400 M2  
STATUS: KONSEPT
ROLLE: ARK 

FOTO: KONTUR AS

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg