TORDENSKJOLDSGATE

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: SKB
KONTAKTPERSON: JØRN REINER
BRUTTO AREAL: 7600 M2
STATUS: UNDER BYGGING
ROLLE: ARK / RIB / PGL / SØK

FOTO: INVISIO

BESKRIVELSE: 

Leilighetsbygg i Gjøvik sentrum med 40 leiligheter, 800m2 næringsareal på bakkeplan, og parkering i parkeringshus under bygning. Da utbygger kom til KONTUR med prosjektet leverte vi et skisseprosjekt med forslag til mulig utnytting av eiendommen. Det ble bestemt at KONTUR skulle gjennomføre en regulering som øket etasjeantall både oppover og nedover for utnyttelse med inntil 3 plan parkering under bygg. Bygget ble prosjektert parallelt med regulering.

Prosjektet er under oppføring og KONTUR har byggeldelse på plassen. Prosjektet ferdigstilles på nyåret 2017.