gjøvik international school

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: INDUSTRIBYGG AS
KONTAKTPERSON: LASSE HALDRUP JUUL
BRUTTO AREAL: B1 750 + B2 800 M2
STATUS: SKISSEPROSJEKT / FORPROSJEKT / DETALJPROSJEKT / OPPFØLGING
ROLLE: ARK

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Gjøvikregionen International School er etablert ved Gjøvik Læringssenter på Campus Kallerud 2 km fra Gjøvik sentrum. Skolen hadde oppstart ved skoleårets begynnelse høsten 2015 for 30 elever med aldersintegrerte trinn. Byggetrinn 1 var forventet å dekke skolens behov de to-tre første driftsårene med inntil 60 elever. Byggetrinn 2 ble ferdigstillt 2017 og har økt kapasiteten for skolen inntil 200 elever.

Skolen er oppført som elementbyggeri i to etasjer med et teknisk takoppbygg.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg