DRAGERSKOGEN NORD / TØMMERLIA

STED: RAUFOSS
OPPDRAGSGIVER: TOTEN EINDOM AS
KONTAKTPERSON: LASSE HALDRUP JUUL
BRUTTO AREAL: 1.580 M2 (22 LEIL)
STATUS: 2015-2017 (UNDER BYGGING)
ROLLE: ARK / SØK


FOTO / VISUALISERING: KONTUR AS / THØGERSEN + STOUBY

BESKRIVELSE:

Nytt boligfelt på Raufoss med høy tetthet og god byggekvalitet. Prosjektet består av frittstående tremannsboliger/leiligheter i to rekker, på en relativ steil tomt. Rekkene er plassert parallelt med tomtens koter, slik at den bakerste rekken ligger en etasjerekke høyre enn den fremre. Høydeforskjellen utgjør en etasje over byggenes lengderetning og er planlagt med hybelleilighet delvis integrert i terreng. Prosjektet er orientert Nordvest-Sørøst med hovedutsikt mot vest. Det er lagt vekt på vedlikeholdelsesfrie materialer av høy kvalitet.

Totalt består prosjektet av 22 3-roms leiligheter med livsløpsstandard, 11 hybelleiligheter, samt et bygg med 1 stk. 3-roms og 2 stk. 5-roms leiligheter. Det oppføres i tillegg et felleshus på 200 m² med carporter og boder i underetasjen samt kvartalslekeplass på et tilstøtende friområde. Parkering ligger primært inn til de enkelte enhetene.

 

DRAGERSKOGEN NORD / KILDEN

STED: RAUFOSS
OPPDRAGSGIVER: TOTEN EINDOM AS
KONTAKTPERSON: LASSE HALDRUP JUUL
BRUTTO AREAL: 9000 M2 (UTBYGGINGSPOTENSIAL)
STATUS: SKISSEPROSJEKT
ROLLE: ARK / SØK


FOTO / VISUALISERING: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Bebyggelsesstrukturen baserer seg på retningslinjer i reguleringsbestemmelsene om å skape et miljø med bilfri kjerne og hvorbebyggelsen danner en skjermet sone rundt
rekreative grønne fellesarealer. Totalt er bebyggelsen planlagt med 7 rekker to-etasjers kjedede eneboliger og leiligheter. Rekkenes størrelse varierer i antall fra 4-6 enheter. Alt etter etterspørsel kan antall bo-enheter variere fra min. 38 til maks. 94 stk. De to ytterekstremitetene er scenarier med henholdsvis rene eneboliger til et miks av 2- og 3-roms leiligheter.

Alle boligene er orientert mot vest over byggets lengderetning. Der er lagt vekt på god planutnyttelse uten overflødige gangarealer og velproporsjonerte rom med gode dagslysforhold og romslige terrasser og hager, der får maksimalt ut av utsikt og solforhold.