GREVELØKKA SKOLE

STED: HAMAR
OPPDRAGSGIVER: HAMAR KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 2500 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2002
ROLLE: ARK / PRL

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Skolen er bygget opp med en tredeling av elevarealene i et primærareal (klasserommet) som base for den enkelte klasse. Småskoletrinnet og mellomtrinnet er hver for seg organisert omkring et sekundær-areal (allrom/fellesrom og grupperom). Vestibyle/samlingsrom, kantine, spesialrommene og gymsalen utgjør et tertiærareal. Fordelen ved denne tredelingen ligger først og fremst i fleksibilitet i bruk av arealer, og ulike nivåer på hvor kunnskap er tilgjengelig. Klasseromsavdelingen er lagt ut mot de mest atraktive utearealene.

KONTUR fikk i 2009 Hamar kommunes Byggeskikkpris for dette bygget (Greveløkka skole)

- Greveløkka skole peker seg ut som en vinner fordi den fyller sin funksjon på en god måte overfor brukere og byens befolkning. Bygget ligger svært godt i terrenget, samtidig som den har lekne elementer ute og inne som oppmuntrer til aktivitet og kreativitet. Både store og små elementer er av byggmessig høy kvalitet.
— Jurien for Hamar Kommunes byggeskikkpris 2009
kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg