MUSTAD EIKA

STED: MUSTAD NÆRINGSPARK, GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: MUSTAD NÆRINGSPARK + EIKA GRUPPEN
KONTAKTPERSON: HEGE HOMB DEDICHEN
BRUTTO AREAL: 1000 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2014
ROLLE: ARK / IARK
PARTNER: TUYO DESIGN

FOTO: PÅL JACOBSEN