grindbakken 1-7 skole - rehabilitering

STED: OSLO
OPPDRAGSGIVER: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
KONTAKTPERSON: ERIK BRETT JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 5.520 M2
STATUS: FORPROSJEKT / BESKRIVELSE
ROLLE: ARK
SAMARBEIDSPARTNER: SPINN ARKITEKTER

FOTO: SKRÅFOTO: GULESIDER.NO / VISUALISERING KONTUR - SPINN

BESKRIVELSE:

Prosjektet innebærer utvidelse av en teknisk etasje i forbindelse med utskiftning av ventilasjonsanlegg på Grindbakken skole. Oppgaven er tildelt KONTUR / SPINN, som del av inngått rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo KF. Oppgaven omfatter Gym- og Hovedbygget på skolen. Skolen er samtidig planlagt med en omfattende rehabilitering av alle innvendige overflater i forbindelse med arbeidene. Det er også lagt vekt på oppgradering av Universell Utforming i forbindelse med rehabiliteringen.