ENERGIHUSET

STED: GJOVIK
OPPDRAGSGIVER: INDUSTRIBYGG AS
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 4200 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2003
ROLLE: ARK / PRL

FOTO: EINAR ASLAKSEN

BESKRIVELSE:

Kontorbygget rommer adminstrative funksjoner, utviklingsarbeide og ulike forretnings-områder tilhørende Mjøskraft AS og sine datterselskaper. Bygget rommer også Gjøvik Kunnskapspark AS med det nyskaping og utviklingsarbeide som de representerer. Interaksjon og synergieffekter av denne samlokaliseringen, og mot høyskolemiljøet på Kallerud, er vesentlige faktorer for byggets beliggenhet og utforming.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg