Årvollveien 15 / bolig + nÆring

STED: OSLO
OPPDRAGSGIVER: LILLE BORGEN AS
KONTAKTPERSON: ERIK JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 5.600 M2 (40 LEIL)
STATUS: REGULERING
ROLLE: ARK / REG / SØK

FOTO / VISUALISERING: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Årvollveien 15 planlegges i krysset Årvollveien / Bård skolemesters vei. Prosjektet markerer siste byggetrinn i utbyggingen av Årvoll Senter og får en sentral plassering i forbindelse til senteret. Bygget planlegges, med forretning på grunn og bolig i fem etasjer. Uteareal på lokk og takterrasse. To plan helt og delvis under grunn tilrettelagt parkering og off./priv. tjenesteyting. Det er vektlagt mindre boenheter for å gi variert botilbud i området, som domineres av større enheter.

Prosjektet er foreløpig under omregulering i samarbeid med Planconsult AS. KONTUR har ansvar for reguleringsplanen samt ROS analysen. Planconsult har det overordnede ansvar for reguleringssaksgangen med utarbeidelse av planbeskrivelse og bestemmelser. Parallelt med omreguleringsarbeidet er prosjektet prosjektert til forprosjektnivå.