KONTUR Utdanning

KONTUR har lang erfaring med prosjektering av skoler i offentlig og privat regi. KONTUR er ansvarlig arkitekt for Vetland Skole og Toppåsen Skole begge med byggherre Undervisningsbygg Oslo Kf og planlegges ferdigstillt vinter / vår 2019.  KONTUR har nylig ferdigstillt nybygg for en ungdomsskolen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten samt barneskole for Gjøvikregionen International School. Sistnevnte skoler ble begge ferdigstillt og tatt i bruk 2017

KONTUR har rammeavtale med Undervisningsbygg Oslo Kf og Gjøvik-Land-Toten regionen.

Vetland Skole for døvblindfødte

Nybygg - ferdigstilles 2018


Gjøvikregionen International School

Nybygg ferdigstillt 2017

Toppåsen Skole

Gjenoppbygging (2018) etter brann

Grindbakken Skole

Rehabilitering

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Nytt ungdomstrinn ferdigstillt 2017

Biri Ungdomsskole

 

Hammartun Ungdomsskole

Korta Skole

Greveløkka Skole

Fåset Barneskole


MULIGHETSSTUDIER / KONKURRANSER

NTNU Gjøvik Alternativ Mustad

NTNU Gjøvik

Nybygg

Hadeland VGS

Gausdal VGS


REGULERINGSPLANER undervisning

Lundstein Skole

Regulering og oppfølging alle faser

Strukturskisse Campus Kallerud

Underlag regulering

Steinerskolen_reg thmb.jpg

Steinerskolen

Regulering

Mustad regulering

130Daa - Undervisning, bolig, næring og kontor