HØGSKOLEN I GJØVIK (NTNU) - Plasseringsalternativ mustad næringspark

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: O.MUSTAD OG SON EINDOM AS
KONTAKTPERSON: LASSE HALDRUP JUUL
STATUS: MULIGHETSSTUDIE
ROLLE: ARK

FOTO: TEGMARK

BESKRIVELSE:

Mulighetsstudie for etablering av nye undervisningslokaler, auditorier og administrasjonsbygg for Høgskolen i Gjøvik (NTNU). KONTUR har jobbet med denne mulighetsstudien paralellt med plassering på Campus Kallerud hvor NTNU holder til i dag. Mustad Næringspark (MNP) er fordelaktig plassert nedenfor Rv 4 i umiddelbar gangavstand fra Høgskolen. I denne sammenheng har KONTUR vurdert den eksisterende bygningsmassen i MNP og tilpasset romprogrammet til NTNU, slik at den er i tråd med skolens behov.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg