toppåsen SKOLE - NYBYGG gjenoppbygging etter brann

STED: OSLO
OPPDRAGSGIVER: UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF
KONTAKTPERSON: ERIK BRETT JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 1.660 M2
STATUS: FORPROSJEKT / BESKRIVELSE
ROLLE: ARK
SAMARBEIDSPARTNER: SPINN ARKITEKTER

BESKRIVELSE:

Toppåsen Skole er i dag en to parallell 1-7 skole med 372 elever og 69 ansatte Bygningsmassen består av trehusbebyggelse i en til to etasjer bygget i 1988-89. Toppåsen Skole ble 14. juni 2017 utsatt for brann. Bygningsdelen, som brant, inneholdt gymsal med tilhørende støttefunkjsoner og arbeidsplass for alle pedagogene ved skolen m.m. Gjennoppbyggingen skal sikre etablering av et nybygg der funksjoner tapt i brann, samt nytt naturfagsrom og tre mottaksklasser blir etablert.

Nybygget planlegges gjenreist med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering der bygget, som gikk tapt i brann, var plassert. Funksjonene som gikk tapt i brannen reetableres, men oppgraderes i tråd med SKOK 15 og TEK 17 forskriftskrav. Dette medfører et utvidet arealbehov sammenlignet med byggningsmasse, som gikk tapt i brann. Dette gjelder spesielt skjerpede krav tilknyttet areal per arbeidsplass for pedagogene ved skolen. Nybygget utformes, som passivhus.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg