BIRI UNGDOMSSKOLE

STED: BIRI
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 3.500 M2
STATUS: FERDIGSTILLT 2012
ROLLE: ARK, PGL, SHA, SØK

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Biri ungdomsskole er en to-parallell ungdomsskole dimensjonert for 140 elever fordelt på tre årstrinn. Prosjektet omfatter nybygg (2.100 m2) og rehabilitering (1.700 m2) av blant annet svømmehall og gymsal. Prosjektet omfatter i tillegg undervisningsarealer, administrasjon og personalrom samt fellesarealer. Bygget skal samlet gi et funksjonelt, bygningsmessig og teknisk fullt ut oppdatert og utbygget skoleanlegg etter dagens krav. KONTUR hadde ansvar for ARK, PGL, SHA og SØK, i prosjekteringen av prosjektet som ble ferdigstillt høsten 2012.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg