BONDELIA

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK + OMEGN BOLIBYGGELAG GBBL
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 4300 M2
STATUS: FERDIG 2000
ROLLE: ARK

FOTO: KONTUR AS