ReguleringsARKITEKT søkes

KONTUR opplever en god tilstrømning av reguleringsoppdrag fra private og offentlige institusjoner. Vi har behov for å styrke vår kapasitet og kompetanse innen reguleringsfaget. Vi ønsker å ansette en person med interesse og erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner.

Søker må vise til relevant utdanning på masternivå samt minimum to års arbeidserfaring. Arbeidsoppgaven omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner med tilhørende dokumentasjon og kommunikasjon med ulike interesenter omfattet av planene. Det stilles derfor krav til god norskkunnskap muntlig og skriftlig. Gode kommunikasjonsevner vil være en styrke. Stillingen omfatter blant annet utarbeidelse av reguleringsbestemmelser, planbeskrivelser, ROS analyser og reguleringsplanprosjektering. Dersom søker har bakgrunn, som arkitekt eller landskapsarkitekt, vil dette være en styrke, men ikke påkrevd for å søke stillingen.

Du må trives med å jobbe i team med et tverrfaglige og kreativt miljø, hvor det å spille på lag med de andre faggruppene ved vårt kontor vil stå sentralt.

Din arbeidsplass vil enten være på Gjøvik eller i Oslo, avhengig av hvor du bor.

Du vil ha stor mulighet for å kunne påvirke din egen jobbsituasjon og utvikling. Vi legger vekt på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode rammebetingelser for å trives og kunne gjøre en god jobb.

Vedrørende digitale ferdigheter er god kunnskap nødvendig. Vi prosjekterer reguleringsplaner AutoCad applikasjonen Focus Arealplan, men er åpne for å vurdere alternative platformer dersom søker har andre preferanser. Arkitektene ved våre kontorer prosjekterer primært i Revit og sekundært i Autocad.

Dersom du føler dette er noe for deg, send CV og referanser til daglig leder Roar Jacobsen: roar.jacobsen@kontur.as eller Erik Brett Jacobsen: erik.jacobsen@kontur.as

NB! Epost med vedlegg bør ikke overskride 10 MB

BRYGGEVEGEN-1.jpg