gjøvik

ARKITEKTer søkes på Gjøvik (Stillingsutlysning 2018 er nå avsluttet, men vi ønsker å komme i kontakt med arkitekter som kunne tenke seg å jobbe på gjøvik. Dette da vi har noen medarbeidere, som pensjonerer seg i løpet av 2019 og har fokus på fremtidig rekruttering)

KONTUR Gjøvik opplever en stor tilstrømning av oppdrag samt flere store prosjekter under utvikling. Farverikvartalet, den største boligsatsingen i Gjøvik noensinne, Utviklingen av Mustad Næringspark og rehabilitering av Gjøvik Rådhus er store sentrale oppdrag der KONTUR spiller en viktig rolle i dag. Er du interessert i Gjøvik sin fremtidige utforming med tanke på byutvikling og arkitektur bør denne stillingen appellere til deg!

KONTUR Gjøvik består av 15 medarbeidere og vi er i en prosess med å flytte til nye spennende lokaler i Mustad Næringspark vinter/vår 2019. Her vil vi samlokaliseres med andre kreative fagmiljøer utenfor arkitektfaget og vi er spent på hva slags synergi dette vil bringe til vårt kontor i fremtiden. Vi har et sosialt arbeidsfellesskap og ønsker nye medarbeidere inn i et kontor som er inne i en fantastisk spennende utviklingsfase.

På Gjøvik har vi behov både for nyutdannede- og arkitekter med erfaring. Vårt langsiktige mål på Gjøvik er at vi ønsker å ansette 6 arkitekter med lokal tilhørighet over en periode på 3 år hvorav 2 arkitekter i løpet av 2019.

Oslo

ARKITEKTer I OSLO (Stillingene er nå besatt)

KONTUR Oslo er i vekst og vi er i dag seks medarbeidere. Vi har ett tett samarbeid med et annet arkitektkontor og vi sitter i dag i kontorfellesskap med mer enn 20 arkitekter samlet. Vi har et inkluderende fagmiljø der vi spiller på hverandres styrker og har et sosialt arbeidsfellesskap.

Oppdragene i Oslo er i stor grad rettet mot skolebygg da vårt kontor har rammeavtale med Undervisningsbygg. Store komplekse oppgaver der du får mulighet til å jobbe med barns utdanningsmiljø, kultur- og idrettstilbud i bydelene. Pedagogisk arbeidsmiljø er også tema du kommer til å ha befatning med i denne stillingen. Du vil være involvert i boligutvikling i Oslo og Østlandsregionen da vi har ulike leilighetsprosjekter på gang. Andre oppgaver kan eksempelvis være rehabilitering av næringslokaler og enkelte oppdrag innen omsorg for Omsorgsbygg .

I Oslo har vi behov for en eller to arkitekter. Henholdsvis arkitekt med minimum 2 års arbeidserfaring og arkitekt med minimum 8 års arbeidserfaring


Søknad sendes til:

Daglig leder Roar Jacobsen: roar.jacobsen@kontur.as og kontorleder Oslo Erik Brett Jacobsen: erik.jacobsen@kontur.as

Søknad må inneholde CV og referanser

Søker må vise til relevant utdanning på masternivå.

Søker bør også vise til grunnleggende digitale ferdigheter. Vårt hovedverktøy for prosjektering er Revit. Digitale modelleringfsferdigheter med applikasjonene Rhino, 3D Max eller tilsvarende er en styrke, men ikke et krav for stillingene.

NB! Epost med vedlegg bør ikke overskride 10 MB

BRYGGEVEGEN-1.jpg