VESTAD BOFELLESSKAP

STED: VESTAD, ELVERUM
OPPDRAGSGIVER: ELVERUM KOMMUNE
KONTAKTPERSON: MARGRET WEIDNER
BRUTTO AREAL: 1300 M2
REGULERT AREAL: 115 DAA
STATUS: REGULERING / FORPROSJEKT / DETALJPROSJEKT
ROLLE: ARK / RIB / PGL / REG

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Nybygg i massivtre lavenergi klasse 1

KONTUR har på oppdrag fra Elverum Kommune prosjektert et bofellesskap for yngre med nedsatt funksjonsevne på Vestad i Elverum. Prosjektet inneholder 12 boenheter med fellesarealer samt en personalbase med tilhørende utearealer. Boligene blir en del av et omsorgsmiljø, som i tillegg består av Vestad skole med kompetanseenhet for multifunksjonshemmede barn og et nærmiljøanlegg med bl.a. ballbaner. Nybygget er prosjektert i massivtre. KONTUR har også hatt arbeidet med detaljregulering av området.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg