POLITIHUSET GJØVIK

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: MALLING & CO EIENDOMSUTVIKLING AS / GJØVIK KOMMUNE VED INDUSTRIBYGG AS
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 9.400 M2
STATUS: MULIGHETSSTUDIE 2015
ROLLE: ARK

FOTO: KONTUR AS / THØGERSEN & STOUBY

BESKRIVELSE:

KONTUR har utarbeidet en mulighetsstudie for nytt Hovedsete for Innlandet politidistrikt og Gjøvik politistasjon. Anleggets beliggenhet og arkitektur avspeiler byggets funksjon og posisjon ved å fokusere på tilgjengelige åpne publikumsarealer hvor tillit og trygghet er førende. Bygget skal samtidig signalisere makt, stadfeste autoritet og respekt. Dette kommer til uttrykk i fasadeutforming, samt materialbruk og detaljering.

Dagens anlegg fremstår med tre noe forskjellige bygningsdeler og forenes gjennom nybygget til et samlet og helhetlig kompleks. Det nye politihuset utnytter eksisterende bygninger fullt ut, og får utvidet areal ved et tilbygg til eksisterende bygg i front mot Strandgata, og et tilbygg mot Wergelandsgate.