KAPP NÆRINGSHAGE

STED: ØSTRE TOTEN
OPPDRAGSGIVER: ØSTRE TOTENEIENDOMSSELSKAP AS
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
STATUS: FERDIG 2003
ROLLE: ARK / PGL

FOTO: KONTUR AS