hØGSKOLEN I GJØVIK (NTNU) - NYBYGG

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: TRONRUD MJØSBYGG
KONTAKTPERSON: LASSE HALDRUP JUUL
STATUS: KONKURRANSE TOTALENTREPRISE
ROLLE: ARK

FOTO:

BESKRIVELSE:

Prosjektet svarer på HiG’s behov for spesialiserte funksjoner for avdelingen TØL i samvirke med eksisterende lokaler i B-bygget, for administrasjonen FA’s rombehov, samt for generelle undervisningsrom og fellesarealer for hele høgskolen. Dette har styrt valg av nybyggets beliggenhet og tilknytning til eksisterende bygg, i et krysningspunkt mellom B-bygget, det fremtidige «Skoletorget» og G-bygget, samt C-bygget (HOS).

Prosjektet forholder seg til de overordnede utbyggingsprinsippene som ble fastlagt i strukturskissen som KONTUR as utarbeidet for Campus Gjøvik i 2012, og som ligger til grunn for gjeldende reguleringsplan for området fra 2014.

 

 

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg