GJØVIK RÅDHUS

STED: GJOVIK
OPPDRAGSGIVER: GJØVIK RÅDHUS AS
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 11.300 M2 (TOTALREHABILITERING+TILBYGG+PÅBYGG)
STATUS: REHABILITERING 2016-2018
ROLLE: ARK / IARK / LARK / PL / PRL / SØK

FOTO / VISUALISERING: KONTUR AS / THØGERSEN + STOUBY

BESKRIVELSE:

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av Gjøvik Rådhus for å møte morgendagens krav til et funksjonelt, effektivt og tilrettelagt rådhus for Gjøvik kommune. Rådhuset huser politiske og kulturelle funksjoner, tjenester rettet mot borgerne, og tilbyr attraktive arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø for ansatte i organisasjonen. Det er stilt høye mål i prosjektet for kvalitet, energibruk, gjenbruk, økonomi og framdrift. For å oppnå prosjektmålene, er prosjektet gjennomført underlagt målsetninger innen BREEAM om miljøklassifisering «very good». Gjøvik Rådhus blir det første rådhus i Norge som oppnår slik klassifisering.

 

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg