hvelven SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER

STED: HØNEFOSS
OPPDRAGSGIVER: RINGERIKE KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 4600 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2005
ROLLE: ARK / PGL

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Nytt anlegg på totalt 4.600 m². Anlegget er tredelt, og består av en sykehjemsdel med et bofellesskap for demente, og to frittliggende omsorgsboliger beregnet for hhv autister og yngre funksjonshemmede. Boligene er utformet som ettplans trehus med skråtak og detaljering som gir en vanlig ”boligkarakter”. Omsorgsboligene ligger alle med adkomst og uteplasser på terreng. KONTUR hadde ansvar for arkitekturprosjektering og prosjektgruppeledelse for oppdraget.  Oppfølging av prosess fra skisse til ferdig realisert bygg

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg