hvelven SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER

STED: HØNEFOSS
OPPDRAGSGIVER: RINGERIKE KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 4600 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2005
ROLLE: ARK / PGL

FOTO: KONTUR AS