BOLIG HAMMERSTAD

STED: SKREIA
OPPDRAGSGIVER: LISE + ARNE OTTO AARSBY
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
STATUS: FERDIG 2009
ROLLE: ARK

FOTO: KONTUR AS