KONTUR yrkesliv

KONTUR har god erfaring med med ulike overordnede strategier for valg av kontorløsninger, ned til de muligheter som gis for fysisk utforming av den enkelte arbeidsplass med tanke på arealbehov, arealeffektivitet, ressurs- og energibruk og materialbruk. Vi har en rekke prosjekter der det er anvendt nye kontorprinsipper for organisering, tilrettelegging for nye driftskonsept og utforming av lokaler.

  • KONTORLANDSKAP: Prinsipper om oranisering i kontorlandskap med tilleggsfunksjoner for arbeidssituasjon og sosialt fellesskap kombinert med «free seating» prinsippet, er anvendt i en rekke prosjekter (Aditro, tilbygg Vestre Toten rådhus / NAV, EAB-bygget og lokaler i Mustad Næringspark for Telenor, Sweco, Eika og Simpleo).
  • AKTIVITETSBASERTE ARBEIDSPLASSER: I et pågående arbeid med ombygging av lokaler for Eidsiva Vekst, har KONTUR benyttet prinsipper basert på «Activity Based Working» (aktivitetsbaserte kontorløsninger). Dette prinsippet er også anvendt i begrenset omfang i totalrehabiliteringen av Gjøvik Rådhus samt i utarbeidelse av nytt hovedkontor for Strand Unikorn.
  • SHARED SPACE: Med delingssamfunnet er arbeidsplassen en arena der deling er et stadig mer aktuelt tema. KONTUR er i disse dager involvert i konseptutviklingen av Mustad Bright House med vår samarbeidspartner TUYO design studio.

EAB kontor og testhall

4300 m2 nybygg

Energihuset

4200 m2 Nybygg 2003

Gjøvik Rådhus

11.300 m2 Totalrehabilitering 2016-2018 (Pågående)

NAV Vestre Toten

1500 m2 Rehabilitering / Tilbygg

Aditro

Nybygg 1860 m2

Kapp Næringshage

Rehabilitering

Didriksons

Flaggskip og lager

Terningen Arena

Nybygg flerbruksanlegg 30.000 m2


Interiør

Statoil Cafe Pods

Toten Sparebank

Eika

Rehabilitering nye lokaler Mustad Næringspark

lundin-thumb2.jpg

Breaking the Surface

Lundin installasjon Oljemessen Stavanger


MULIGHETSSTUDIER og reguleringsplaner

Bryggevegen

Mulighetsstudie

Politihuset Innlandet Gjøvik

Mulighetsstudie

Mustad Regulering