STEINERSKOLEN GJØVIK TOTEN - UNGDOMSTRINN

STED: GJØVIK
OPPDRAGSGIVER: STIFTELSEN STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN
KONTAKTPERSON: ERIK BRETT JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 340M2
STATUS: FORPROSJEKT / DETALJPROSJEKT / OPPFØLGING BYGGEFASE (2015 - 2017)
ROLLE: ARK / PL / BL

FOTO: KONTUR

BESKRIVELSE:

Prosjektet omfatter et nybygg for ungdomstrinnet på Steinerskolen Gjøvik- Toten. Steinerskolen ønsket at prosjektet tok hensyn til formspråket som Steinerskolen er kjent for. Prosjektet tar med dette utgangspunkt i en pentagonal planløsning hvor undervisningsrommene er plassert rundt et sentralt allrom.

Undervisningsrommene er plassert med tanke på å utnytte den fantastiske beliggenheten med uhindret utsikt mot Mjøsa og grøntarealene mellom skolen og vannet. Skolen vil med dette prosjektet utvide kapasitetenfra 90 elever i dag til 130.

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg