DIDRIKSONS - FLAGSTORE, KONTORBYGG OG LAGER

STED: HUNNDALEN
OPPDRAGSGIVER: MUSTAD CELLULOSEVEIEN 4 AS
KONTAKTPERSON: TORE VENÅS
BRUTTO AREAL: 2.450 M2
STATUS: BYGGET
ROLLE: ARK, SØK, BYGGHERREOMBUD

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

KONTUR hadde rollene ARK, SØK og Byggherreombud. Prosjektet er en kombinasjon av lagerlokaler i paroc (1800 m2) og et mørkt mursteinsbygg med kontorer og showroom på
650 m2 for Didriksons i Hunndalen. Bygget er hovedkontoret for Didriksons i Norge, som driver med produksjon og salg av sportsklær. KONTUR hadde rolle som ARK og SØK tidlig i
prosjektet og ble i gjennomføringsfasen tiltransportert som byggherreombud ettersom prosjektet ble realisert gjennomført som en totalentreprise.