ROBSRUD TERRASSE LEILIGHETER

STED: OSLO
OPPDRAGSGIVER: SKARENVEIEN 14 AS
KONTAKTPERSON: ERIK JACOBSEN
BRUTTO AREAL: 6900 M2
STATUS: REGULERING
ROLLE: ARK / RIB / REGULERING

FOTO: TEGMARK

BESKRIVELSE:

Robsrud Terrasse / Skårerveien 14 ligger i Lørenskog kommune like ved attraktive turområder og gangavstand til tog med forbindelse til Oslo. Leilighetsprosjektet inkluderer 56 leiligheter mellom 56- 140m2 fordelt på to blokker på henholdsvis 6 og 7 etasjer. I tillegg er det felles parkeringsareal under grunn med parkeringsheis i to etasjer.

KONTUR har hatt ansvar for prosjektering av ARK og RIB fra forprosjekt til detaljprosjekt. SØK ansvar inkludrerer all prosess mot Lørenskog kommune inkludert godkjent rammmesøknad. PGL ansvar i detaljprosjektfasen, samt beskrivelse etter NS 3420.