KONTUR OMSORG

KONTUR har lang erfaring med prosjektering i alt fra mulighetsstudie til byggefase i byggeprosjekter, det være seg sykehjem, barnehager og omsorgsboliger, i offentlig og privat regi. Vi har god kjennskap til husbankens krav til støtteordninger, plussboliger, og tilrettelagte boliger. KONTUR har lang erfaring med både nybygg og totalrehabilitering av bygg. I løpet av 2017 - 2018 bygges et unikt anlegg i nasjonal sammenheng tegnet av KONTUR og SPINN Arkitekter. Vetland skole - et unikt anlegg for 12 døvblindfødte og 8 multifunksjonshandikappede elever i Oslo.  KONTUR ferdigstilte i november 2016 Fagertun Sykehjem på Jaren og har i 2017 levert et detaljprosjekt for 12 omsorgsboliger på Vestad, Elverum.

KONTUR har rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF

Vetland Skole for døvblindfødte

Spesialskole for døvblindfødte barn og unge


FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER  /  H ØNEFOSS

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER / HØNEFOSS

VESTAD BOFELLESSKAP  /  VESTAD

VESTAD BOFELLESSKAP / VESTAD

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK  

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK 

NORDBYEN OMSORGSSENTER  /  GJØVIK

NORDBYEN OMSORGSSENTER / GJØVIK

HAUGTUN OMSORGSSENTER  /  GJØVIK

HAUGTUN OMSORGSSENTER / GJØVIK