FÅBERGGATA BOFELLESSKAP

STED: LILLEHAMMER
OPPDRAGSGIVER: LILLEHAMMER KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 1165 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2008
ROLLE: ARK 

FOTO: KONTUR AS