FÅBERGGATA BOFELLESSKAP

STED: LILLEHAMMER
OPPDRAGSGIVER: LILLEHAMMER KOMMUNE
KONTAKTPERSON: KNUT REITEN
BRUTTO AREAL: 1165 M2
STATUS: FERDIGSTILT 2008
ROLLE: ARK

FOTO: KONTUR AS

BESKRIVELSE:

Omsorgsboligene inkluderer 10 leiligheter for multifunksjonshemmede over to plan. Bygget er oppført i 2. etasjer, hver etasje med 5 leiligheter inkl. boder og nødvendige gangarealer. I byggets første etasje er det i tillegg to kontorer for personalet og et fellesrom med tilhørende vaskerom og WC. Det skal også bygges en utebod.

Prosjektet er godkjent av Husbanken

kontur-logo-veldig-høy-stolpe low.jpg