SENIORARKITEKT/ ARKITEKT søkes

KONTUR AS opplever en god tilstrømning av store og spennende arkitektoppdrag for private og offentlige institusjoner. Vi ønsker å styrke vår kapasitet og kompetanse innen arkitekt- og designfagene. Vi ønsker å ansette personer med interesse for og erfaring med alle spektre av våre arbeidsoppgaver fra design- og utviklingsfasene til gjennomføring og oppfølging av våre prosjekter. Vi har i dag 16 engasjerte medarbeidere, fordelt med 10 på Gjøvik og 6 i Oslo.

Du må trives med å jobbe i team med et tverrfaglige og kreativt miljø, hvor det å spille på lag med de andre faggruppene ved vårt kontor vil stå sentralt.

Din arbeidsplass vil enten være på Gjøvik eller i Oslo, avhengig av hvor du bor. Primært ønsker vi en person i Oslo og en på Gjøvik.

Du vil ha stor mulighet for å kunne påvirke din egen jobbsituasjon og utvikling. Vi legger vekt på å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med gode rammebetingelser for å trives og kunne gjøre en god jobb.

Vedrørende digitale ferdigheter er god kunnskap nødvendig. Våre kontorer prosjekterer primært i Revit, og stillingen krever at man har kjennskap til dette prosjekteringsverktøyet.

Dersom du føler dette er noe for deg, send CV og referanser til daglig leder Roar Jacobsen: roar.jacobsen@kontur.as eller Erik Brett Jacobsen: erik.jacobsen@kontur.as

Søknadsfrist 10. Desember

NB! Epost med vedlegg bør ikke overskride 10 MB

BRYGGEVEGEN-1.jpg