KVENNOM BRUK

STED: SKREIA
OPPDRAGSGIVER: KONTUR AS
KONTAKTPERSON: ROAR JACOBSEN
STATUS: REGULERING
ROLLE: ARK / PL / REGULERING

FOTO: CTRL+N / KONTUR