KONTUR OMSORG

KONTUR har lang erfaring med prosjektering i alt fra mulighetsstudie til byggefase i byggeprosjekter, det være seg sykehjem, barnehager og omsorgsboliger, i offentlig og privat regi. Vi har god kjennskap til husbankens krav til støtteordninger, plussboliger, og tilrettelagte boliger. KONTUR har lang erfaring med både nybygg og totalrehabilitering av bygg. I løpet av 2017 - 2018 bygges et unikt anlegg i nasjonal sammenheng tegnet av KONTUR og SPINN Arkitekter. Vetland skole - et unikt anlegg for 12 døvblindfødte og 8 multifunksjonshandikappede elever i Oslo.  KONTUR ferdigstilte i november 2016 Fagertun Sykehjem på Jaren og har i 2017 levert et detaljprosjekt for 12 omsorgsboliger på Vestad, Elverum.

KONTUR har rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF

Vetland thmb.jpg

Vetland Skole for døvblindfødte

Spesialskole for døvblindfødte barn og unge


FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER / HØNEFOSS

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER / HØNEFOSS

VESTAD BOFELLESSKAP / VESTAD

VESTAD BOFELLESSKAP / VESTAD

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK 

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK 

NORDBYEN OMSORGSSENTER / GJØVIK

NORDBYEN OMSORGSSENTER / GJØVIK

HAUGTUN OMSORGSSENTER / GJØVIK

HAUGTUN OMSORGSSENTER / GJØVIK