FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

FAGERTUN SYKEHJEM / JAREN

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER / HØNEFOSS

HVELVEN SYKEHJEM + OMSORGSBOLIGER / HØNEFOSS

HAUGTUN OMSORGSSENTER / GJØVIK

HAUGTUN OMSORGSSENTER / GJØVIK

VESTAD BOFELLESSKAP / VESTAD

VESTAD BOFELLESSKAP / VESTAD

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FÅBERGGATA BOFELLESSKAP / LILLEHAMER

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK 

FREDEVIKA BORETTSLAG / GJØVIK 

NORDBYEN OMSORGSSENTER / GJØVIK

NORDBYEN OMSORGSSENTER / GJØVIK