KONTUR AS

Vi har i dag 16 engasjerte medarbeidere, fordelt med 10 på Gjøvik og 6 i Oslo. Vårt hovedfokus er arkitektur. Vi er 8 Sivilarkitekter, 3 Arkitekter, 1 Interiørarkitekt, 1 Landskapsarkitekt / Arealplanlegger og 3 Ingeniører.

Vi tilbyr hele spekteret av byggfaglige tjenester / produkter innenfor prosjektering og prosjektadministrasjon, fra regulering, design og arkitektur til konstruksjonsteknikk og byggeledelse. 

Vi arbeider med et rikt utvalg av byggeprosjekter, med hovedvekt på boliganlegg, næringsbygg, skole og helsebygg. De fleste oppdragene våre er lokalisert i Innlandet og Oslo. 

KONTUR har sin opprinnelse fra 1962, da arkitekt Jan Håvar Korshavn etablerte eget arkitektkontor i Gjøvik. I årenes løp har det vært ulike firmanavn og personer i ledelsen. KONTUR’s virksomhet har i de senere årene blitt utvidet med byggeteknikk, prosjektadministrasjon, arealplanlegging og interiørarkitektur. Vi har kontor i Strandgata 13c, sentralt ved Hunnselva i Gjøvik sentrum, og i Rådhusgata 4 sentralt i Oslo.

Kompetanse

 • Arealplanlegging
 • Arkitekturprosjektering (ARK)
 • Interiørarkitekturprosjektering (IARK)
 • Landskapsarkitekturprosjektering (LARK)
 • Prosjekterings/gruppeledelse (PRL/PGL)
 • Byggeledelse (BL)
 • Prosjektledelse (PL)
 • Ansvarlig søker (SØK) alle klasser
 • Ansvarlig prosjekterende (PRO/KPR) alle klasser

Tjenester

 • Forstudier og faglig rådgivning
 • Utredning og idéskisser
 • 3D-modeller
 • Reguleringsplaner/arealvurderinger
 • Forprosjekt og kalkyler
 • Detaljprosjektering og anbudsdokumenter
 • Kontrahering av entreprenører
 • Ledelse og oppfølging av prosjekter fra idé til ferdig bygg